دریم‌فورس2017 این هفته با معرفی ابر کوه Saleforce  در سانفرانسیسکو

دریم‌فورس2017 این هفته با معرفی ابر کوه Saleforce در سانفرانسیسکو
دریم‌فورس2017 این هفته در سانفرانسیسکو با یک هیجان و چرخش فوق‌العاده رو به جلو برگزار میشود تا تکنولوژی پیشرفته Saleforce را به نمایش بگذارد. این شرکت به جای معرفی این ابرکوه جدید از فناوری به نظر میرسد برای بهبود داشته هایش و ارائه یک راه حل مؤثر برای ظهور قدرتمند در آینده متمرکز شده و همه چیز را برای بهینه سازی کسب و کار را برای مشتریان و کارکنان هماهنگ کرده است. کارشناسان دریم فورس معتقدند که در این دوره ، سست شدن مشتری از هر زمانی راحت تر است و نگهداری مشتریان وفادار و دارا بودن یک CRM اختصاصی یک اصل است. آنها بیان می‌کنند در نتیجه تحقیقات به این نتیجه رسیده‌اند کارکنانی که بیشتر مشغول به کار هستند بهترین مشتریان را به خود جذب می کنند که منجر به وفاداری مشتری و در نهایت مشتریان سودآور بیشتری می شود.
محور Salesforce به یک راه حل برای کسانی که پیگیر آینده کسب و کارشان هستند اشاره داره شاید . آنها بهترین و یا یا نوآورانه ترین شرکت در این سیاره نباشند، اما بدون شک از بهترین ها هستند.