مصونیت سیستم عامل ویندوز یعنی ویندوز ۱۰ در برابر اکثر حملات سایبری

مصونیت سیستم عامل ویندوز یعنی ویندوز ۱۰ در برابر اکثر حملات سایبری
شرکت مایکروسافت مدعی شده که آخرین نسخه از سیستم عامل ویندوز یعنی ویندوز ۱۰ در برابر اکثر حملات سایبری و از جمله حملات باج افزار پتیا مصونیت دارد