یک باج‌افزار مخرب سرویسهای خدماتی چندین کشور را مختل کرد

یک باج‌افزار مخرب سرویسهای خدماتی چندین کشور را مختل کرد
حمله فوق‌العاده یک نرم‌افزار باج‌گیر یا باج افزار بسیاری از سرویس‌های خدماتی در حوزه بهداشت و مخابرات کشورهایی اسپانیا، روسیه و اوکراین را تحت تاثیر قرار داده است.
این باج افزار با نام WanaCryptor 2.0، برخی از بزرگترین شرکتهای اسپانیا مانند Telefonica و همچنین کامپیوترهایی در روسیه واوکراین را آلوده کرده و به سرعت در حال تکثیر است.