کشف باکتری که می‌تواند پلاستیک‌ها را بخورد!

کشف باکتری که می‌تواند پلاستیک‌ها را بخورد!
جهان هر ساله 311 میلیون تن پلاستیک تولید می‌کند. انتظار می‌رود تا سال 2050، زباله‌های پلاستیکی، بیشتر از تعداد ماهی‌ها در سطح جهان باشند. حدود یک ششم از این زباله‌ها را پلاستیک بسیار با دوامی به نام پلی اتیلن ترفتالات(PET) تشکیل می‌دهد.
اما در حالی که مطمئنا این مسئله برای سیاره زمین و موجوداتش بسیار خطرساز خواهد شد، طبیعت راهی برای نجات خود پیدا کرده است. به تازگی پژوهشگران باکتری‌ای را یافتند که اشتهای تعجب برانگیزی برای این پلیمر خطرناک دارد.
این باکتری که ایدئونلاساکاینسیس 201-F6 نامیده گذاری شده، این توانایی را دارد که یک فیلم نازک ساخته شده ازPETرا درفقط عرض یک هفته و در دمای 86 درجه فارنهایت (30 درجه سانتی‌گراد) تجزیه نماید. این باکتری از دو آنزیم متفاوت در جهت انجام این عملیات استفاده می‌کند، بدین صورت که PET را به‌ ترفتالیک اسید و اتیلن گلیکول که دو ماده شیمیایی که برای محیط زیست بی‌خطر محسوب می‌شوند، تبدیل می‌کند.
یک تیم تحقیقاتی از مؤسسه فناوری کیوتو و دانشگاه کیو، پس از گردآوری 250 نمونه از محل‌های اجتماع PET همچون رسوبات، خاک و فاضلاب یک سایت بازیافت بطری پلاستیکی، باکتری را کشف کردند.این یافته‌ها در مجله Science منتشر شدند.
جالب توجه است که پژوهشگران براین‌باورند که ممکن است، آنزیم‌های این باکتری، یک پیشرفت تکاملی جدید به شمار آیند، همانطور که این نوع از پلاستیک‌ها تنها 70 سال پیش اختراع شده‌اند.