پیشرفته ترین برگ مصنوعی

پیشرفته ترین برگ مصنوعی

محققین آمریکایی موفق به تولید پیشرفته ترین برگ مصنوعی جهان برای تولید انرژی شدند.
به نقل از مهر، محققین دانشگاه هاروارد آمریکا توانستند «برگ بیونیکی» را توسعه دهند که نسبت به برگ های طبیعی عمل فتوسنتز را بهتر و از قابلیت بالایی برای تولید سوخت های مایع بر خوردار است.
این برگ بیونیکی در آب قرا می گیرد و می تواند انرژی خورشیدی را جذب کند ضمن اینکه قادر به جدا سازی ملکول های آب به اجزای گاز، هیدروژن و اکسیژن است که با توسعه بیشتر این روش می توان سلول های سوختی برای تولید برق بدست آورد اما در حال حاضر با کمک باکتری مهندسی شده موجود در این برگ مصنوعی می توان از هیدروژن برای تولید سوخت های مایع استفاده کرد.
در روش قبلی تولید انرژی بوسیله برگ بیونیک از کاتالیزور آلیاژ نیکل-مولیبدنم-زینک برای تولید هیدورژن استفاده می شد که منجر به رفتار واکنشی اکسیژن می شد و در نهایت دی ان آی باکتری را از بین می برد. در نتیجه محققین با استفاده از ولتاژ بالا به حل این مسئله پرداختند که نتیجه آن کاهش بازدهی در تولید انرژی به این روش بود.
در روش جدید از کاتالیزور آلیاژ کبالت- فسفر استفاده می شود که رفتار واکنشی اکسیژن را در بر ندارد ضمن اینکه به محققین اجازه می دهد با ولتاژ پایین تر به کار خود ادامه دهند که نتیجه آن افزایش بازدهی قابل توجه در تولید انرژی با این روش است.
با این کاتالیزور جدید می توان نور خورشید را با بازدهی ۱۰ برابر بیشتر از برگ طبیعی به منبعی برای تولید انرژی تبدیل کرد.
از این روش منحصر به فرد می توان به عنوان انرژی پاک در تولید برق برای خانه ها استفاده کرد.
منبع:شهر خبر