سه مرحله ی ساده برای دو برابر شدن رتبه سایت

سه مرحله ی ساده برای دو برابر شدن رتبه سایت
سه مرحله جهت افزایش رتبه وبسایت شما که باید در نظر گرفته شوند:
مرحله 1: معیارهای ارزیابی کاربران جدید از محتوای به اشتراک گذاشته شده
مرحله 2: تشخیص رفتار کاربران جهت ورود به مرحله بعد
مرحله 3: سازماندهی تلاشها جهت افزایش انگیزه کابران جهت بازدید بیشتر
منبع:thenextweb.com