spam

spam
درباره ایمیل‌های ناخواسته بیشتر بدانید
به نامه‌های الکترونیکی ناخواسته و اغواکننده، Spam گفته می‌شود. بین Spam و ویروس‌ها ی کامپیوتری ارتباط مستقیمی وجود نداشته و حتی پیام‌های معتبر و از منابع موثق می‌توانند در زمره این نوع از نامه‌های الکترونیکی قرار گیرند. نامه‌های الکترونیکی ناخواسته معمولا" به صورت عمده ( Bulk )، ارسال می‌گردند. به منظور آشنائی بیشتر با ابعاد متفاوت نامه‌های الکترونیکی ناخواسته، به برخی از اطلاعات استخراج شده در این خصوص اشاره می‌گردد :
نیمی از ترافیک مربوط به نامه‌های الکترونیکی مربوط به Spam می‌باشد (پیام‌های تجاری، آگهی‌ها و سایر موارد مشابه).
بر اساس بررسی انجام شده توسط موسسه تحقیقاتی Forrester، فروشندگان کالا و خدمات در طی یک سال بیش از دویست میلیارد نامه الکترونیکی ناخواسته را ارسال می‌نمایند.
بر اساس بررسی انجام شده توسط یکی از بزرگترین شرکت‌های فیلترینگ نامه‌های الکترونیکی ناخواسته، Spam بیش از چهل درصد از ترافیک نامه‌های الکترونیکی در اینترنت راشامل می‌شود.
سه شرکت عمده ارائه دهنده خدمات پست الکترونیکی در جهان ( AOL، مایکروسافت، یاهو )، بیش از دویست میلیون آدرس Email را در خود نگهداری نموده اند. مراکز فوق، اهداف جذابی برای ارسال کنندگان نامه‌های الکترونیکی ناخواسته ( Spammers )، می‌باشد.
بر اساس اعلام شرکت AOL در ماه مارس سال 2003، بیش از یک میلیارد نامه الکترونیکی ناخواسته صرفا" در طی یک روز با استفاده از نرم افزارهای فیلترینگ، حذف شده اند.
شرکت AOL اعلام نموده است که بطور متوسط در هر روز به ازای هر آدرس نامه الکترونیکی ( Account )، بیست و هشت نامه الکترونیکی را بلاک می‌نماید.
هر یک از ما ممکن است در طی روز چندین نامه الکترونیکی ناخواسته را دریافت نمائیم. ( برخی کاربران تعدادی بیشتر و برخی دیگر، تعداد کمتری ). در صورتی که دارای یک آدرس پست الکترونیکی می‌باشید، همواره امکان دریافت نامه‌های الکترونیکی ناخواسته، وجود خواهد داشت.
منبع:aftab.cc